ஏரியில் மூழ்கி பிளஸ்-2 மாணவர்கள் சாவு

ஏரியில் மூழ்கி பிளஸ்-2 மாணவர்கள் சாவு

ஆவடியில் ஏரியில் மூழ்கி பிளஸ்-2 மாணவர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
26 July 2022 3:22 AM GMT