துருக்கியில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆளில்லா விமானங்கள் - போலந்து ராணுவத்திடம் ஒப்படைப்பு

துருக்கியில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆளில்லா விமானங்கள் - போலந்து ராணுவத்திடம் ஒப்படைப்பு

துருக்கியில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆளில்லா விமானங்களைப் பெற்ற முதல் ஐரோப்பிய ஒன்றிய மற்றும் நேட்டோ நாடு என்ற பெயரை போலந்து பெற்றுள்ளது.
29 Oct 2022 6:14 PM GMT