உதவி உயர்வு தரும்...!

உதவி உயர்வு தரும்...!

எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் உதவி செய்வது தான் உண்மையான உதவி. பிறருக்கு நாம் செய்த உதவிக்கு நம்மைப் படைத்த அல்லாஹ்விடம் தான் கூலியை எதிர்பார்க்க வேண்டும்.
2 Jun 2023 3:58 PM GMT
தேவன் தரும் பாதுகாப்பு

தேவன் தரும் பாதுகாப்பு

அன்பானவர்களே, உலக வாழ்க்கையில் அனுதினமும் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துகிறார். இருந்தாலும், அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு எதிராக ஒரு சிலர் பலவிதமான தந்திரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள்.
21 March 2023 12:08 PM GMT
மனிதனின் முத்தான மூன்று சொத்துக்கள் எது?

மனிதனின் முத்தான மூன்று சொத்துக்கள் எது?

வாழ்வில் முன்னேறத் துடிக்கும் ஒவ்வொருவரும் கடுமையாக உழைக்கிறார்கள். ஓய்வின்றி கண்விழித்து பாடுபடுகிறார்கள். இரவும் பகலும் உடலை வருத்தி, உணவை சுருக்கி, ஓய்வை குறைத்து, உடல்நலம் பேணாமல் பொருளாதாரத்தை மட்டுமே இலக்காக வைத்து தானியங்கி இயந்திரத்தை போன்று வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
21 Feb 2023 4:26 PM GMT