இஸ்ரோவின் பி.எஸ்.எல்.வி. சி-54 ராக்கெட் - இன்று விண்ணில் சீறிப்பாய்கிறது

இஸ்ரோவின் பி.எஸ்.எல்.வி. சி-54 ராக்கெட் - இன்று விண்ணில் சீறிப்பாய்கிறது

ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள ராக்கெட் ஏவுதளத்தில் இருந்து பி.எஸ்.எல்.வி. சி-54 ராக்கெட் இன்று விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது.
25 Nov 2022 11:14 PM GMT