6 முதல் 10ம் வகுப்புகளுக்கு பொது வினாத்தாள் முறையில் காலாண்டு தேர்வு நாளை தொடக்கம்

6 முதல் 10ம் வகுப்புகளுக்கு பொது வினாத்தாள் முறையில் காலாண்டு தேர்வு நாளை தொடக்கம்

முன்னதாக கடந்த 15-ந்தேதி 11, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலாண்டு தேர்வு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
18 Sep 2023 7:45 AM GMT
11, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலாண்டு தேர்வு தொடங்கியது

11, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலாண்டு தேர்வு தொடங்கியது

11, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலாண்டு தேர்வு தொடங்கியது.
15 Sep 2023 7:52 PM GMT
6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை பொது வினாத்தாள் முறையில் காலாண்டு தேர்வு.!

6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை பொது வினாத்தாள் முறையில் காலாண்டு தேர்வு.!

6 முதல்12-ம் வகுப்புகளுக்கான பொது காலாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
8 Sep 2023 5:01 PM GMT
6 முதல் பிளஸ்-2 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலாண்டுத்தேர்வு : 15-ந்தேதி தொடங்குகிறது

6 முதல் பிளஸ்-2 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலாண்டுத்தேர்வு : 15-ந்தேதி தொடங்குகிறது

6 முதல் பிளஸ்-2 வகுப்பு வரையிலான மாணவ-மாணவிகளுக்கான காலாண்டுத்தேர்வு வருகிற 15-ந்தேதி தொடங்குகிறது.
31 Aug 2023 5:04 AM GMT