யார் உண்மையான இறைவிசுவாசி?

யார் உண்மையான இறைவிசுவாசி?

உண்மையான இறை நம்பிக்கை, இறை விசுவாசம் கொண்டவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டவராக இருக்க வேண்டும். தன்னுடைய மனஇச்சைக்கு இடம் கொடுக்காமல் இறை கட்டளையை நிறைவேற்றுவதில் முன்னுரிமை வழங்குபவர் ஆவார்.
24 Feb 2023 1:45 PM GMT
வெற்றிகள் உங்களைத்  தேடி  வரவேண்டுமா?

வெற்றிகள் உங்களைத் தேடி வரவேண்டுமா?

தன்னம்பிக்கை மிக முக்கியம், அத்துடன் பிரார்த்தனையும் மிக அவசியம். இந்தப் பிரபஞ்சத்தையும், அதில் உள்ள கோடான கோடி உயிரினங்களையும் படைத்து பரிபாலித்துக் கொண்டிருக்கும் ஏக இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்.
16 Feb 2023 3:30 PM GMT
தூய வாழ்வும், தீய வாழ்வும்

தூய வாழ்வும், தீய வாழ்வும்

இந்த உலகில் தீய வழியில் வாழ்வது மிக மிக எளிது. ஆனால், நாளை மறுமையில் அவ்வாறு வாழ முடியாது. இங்கு தீய வழியில் சுகம் அனுபவித்தால் அங்கு நிரந்தரமாக துன்பங்களில் மனிதன் சிக்கித் தவிப்பான்.
6 Dec 2022 8:34 AM GMT
இஸ்லாம்: சமூக நல்லிணக்கம் காப்போம்

இஸ்லாம்: சமூக நல்லிணக்கம் காப்போம்

‘இஸ்லாம்’, ‘முஸ்லிம்’ என்ற அரபுச்சொல்லிற்கு கூட முறையே ‘நிம்மதியைத் தருதல்’ என்றும், ‘நிம்மதியைத் தருபவர்’ என்றும் தான் பொருள்.
29 Nov 2022 9:18 AM GMT
அமைதியை விரும்பும் அழகிய மார்க்கம் இஸ்லாம்

அமைதியை விரும்பும் அழகிய மார்க்கம் இஸ்லாம்

இஸ்லாம் என்பது ‘ஸலாம்’ என்னும் வேர்ச்சொல்லில் இருந்து பிறந்தது ஆகும். ‘ஸலாம்’ என்பதின் அர்த்தம்- அமைதி, சாந்தி, சாந்தம் என்பதாகும். ‘இஸ்லாம்’ என்பது அன்பு, அமைதி, சாந்தி நிறைந்த மார்க்கமாகும்..
20 Oct 2022 8:58 AM GMT
இஸ்லாம்: அன்பை விதைப்போம், அன்பை வளர்ப்போம்

இஸ்லாம்: அன்பை விதைப்போம், அன்பை வளர்ப்போம்

தந்தையரை கருணையுடன் பார்ப்பதும், அன்னையரை கண் கலங்காமல் பாதுகாப்பதும் அன்பின் வெளிப்பாடாகும்.
25 Aug 2022 9:55 AM GMT
இஸ்லாம்: இறைவனின் அழைப்பை ஏற்போம்...

இஸ்லாம்: இறைவனின் அழைப்பை ஏற்போம்...

இஸ்லாம் என்ற சொல், பணிவையும் அடக்கத்தையும் குறிப்பதாகும். தன் ஐம்புலன்களையும் அடக்கி, இறை நியதிக்கு தன்னை ஆட்படுத்தி இறைவழியில் நடந்து, மனிதன் தன் வாழ்வில் சாந்தியையும், சமாதானத்தையும் பெற வேண்டும் என்பதற்கே இஸ்லாம் மார்க்கம் வழி காட்டுகிறது.
16 Aug 2022 10:35 AM GMT
இஸ்லாமியப் பார்வை: உதவிகள் பலவிதம்...

இஸ்லாமியப் பார்வை: உதவிகள் பலவிதம்...

இஸ்லாமியப் பார்வையில் பொருளுதவி செய்வது பலவிதங்களில் அமைகிறது. பிறரிடம் பிரதிபலன் எதிர்பாராமல், இறைவனிடம் மட்டுமே மறுஉலகில் நன்மையை எதிர்பார்த்து பொருளுதவி செய்வதுதான் தர்மம்.
9 Aug 2022 8:53 AM GMT
மன்னிக்கும் மாண்பு மகத்தானது

மன்னிக்கும் மாண்பு மகத்தானது

மன்னிப்பது என்றால் தவறு செய்தவரை தண்டிக்காமல், அவரின் தவறை பெருந்தன்மையுடன் மன்னித்து விடுவதாகும். மன்னிக்கும் மனப்பான்மை இறைவனின் மகத்தான பண்புகளில் ஒரு பரந்த தன்மை ஆகும்.
26 July 2022 11:57 AM GMT
உலகில் மனிதனுக்கு எது சொந்தம்? நபிகளார்

உலகில் மனிதனுக்கு எது சொந்தம்? நபிகளார்

உலகில் மனிதனுக்கு உண்மையில் எதுவெல்லாம் சொந்தம் என்பதை நபிகளார் (ஸல்) கூறுகிறார்கள்.
21 July 2022 10:10 AM GMT
நபிகளாரின் அன்பைப்பெற்ற தோழர் ஜுலைபீப் ...

நபிகளாரின் அன்பைப்பெற்ற தோழர் ஜுலைபீப் ...

அல்லாஹ்வும் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் நபிகளார் வெளித் தோற்றங்களை பார்ப்பதில்லை. அதே போல ஈமான் கொண்ட நல்லடியார்களும் வெளித் தோற்றங்களை பார்ப்பதில்லை. நபித்தோழர் ஜுலைபீப் வாழ்வியலில் நிகழ்வுகள் நமக்கு கற்றுத் தரும் பாடமாக இருக்கிறது.
28 Jun 2022 11:43 AM GMT