திருவொற்றியூரில் ரெயில்வே சுரங்கப்பாதை பணிக்கு இடையூறாக இருந்த கோவில் இடித்து அகற்றம்

திருவொற்றியூரில் ரெயில்வே சுரங்கப்பாதை பணிக்கு இடையூறாக இருந்த கோவில் இடித்து அகற்றம்

திருவொற்றியூரில் ரெயில்வே சுரங்கப்பாதை பணிக்கு இடையூறாக இருந்த கோவில் இடித்து அகற்றப்பட்டது.
17 July 2022 8:44 AM GMT