சமூக விடுதலையே உண்மையான விடுதலை கல்லூரி மாணவிகளின் சுதந்திர சிந்தனை

"சமூக விடுதலையே உண்மையான விடுதலை" கல்லூரி மாணவிகளின் சுதந்திர சிந்தனை

சுதந்திரம்... இந்த வார்த்தையைக் கேட்டாலே மனசு சில்லென்று பறக்கும். அடிமைத்தளையை அறுத்த வீர வார்த்தை 'சுதந்திரம்.' நெஞ்சை நிமிர்த்தி நேர்கொண்ட...
15 Aug 2023 12:08 PM GMT