2022 இறுதியில் உலகளாவிய பொருளாதார வளர்ச்சி சரிவடையும் - பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு தகவல்

2022 இறுதியில் உலகளாவிய பொருளாதார வளர்ச்சி சரிவடையும் - பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு தகவல்

போர், பணவீக்கம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் உலகளாவிய அளவில் பொருளாதார வளர்ச்சி மந்தமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
30 Sep 2022 3:39 PM GMT