உளுந்தை ஊராட்சியில் ரூ.1 கோடி ஆக்கிரமிப்பு நிலம் மீட்பு; வருவாய்த்துறையினர் நடவடிக்கை

உளுந்தை ஊராட்சியில் ரூ.1 கோடி ஆக்கிரமிப்பு நிலம் மீட்பு; வருவாய்த்துறையினர் நடவடிக்கை

உளுந்தை ஊராட்சியில் ரூ.1 கோடி ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தை வருவாய்த்துறையினர் மீட்டனர்.
5 Jun 2023 10:59 AM GMT
செங்கல்பட்டு அருகே ரூ.90 கோடி ஆக்கிரமிப்பு நிலம் மீட்பு

செங்கல்பட்டு அருகே ரூ.90 கோடி ஆக்கிரமிப்பு நிலம் மீட்பு

செங்கல்பட்டு அருகே ரூ.90 கோடி ஆக்கிரமிப்பு நிலம் மீட்கப்பட்டது.
23 Dec 2022 12:29 PM GMT
பள்ளிப்பட்டு அருகே ஆக்கிரமிப்பு நிலம் மீட்பு

பள்ளிப்பட்டு அருகே ஆக்கிரமிப்பு நிலம் மீட்பு

பள்ளிப்பட்டு அருகே ஆக்கிரமிப்பு நிலம் மீட்கப்பட்டது.
22 Sep 2022 1:48 PM GMT