ரஷியாவின் ரோஸ்டோவ்-ஆன்-டானிலிருந்து வெளியேறத் தொடங்கிய வாக்னர் வீரர்கள்..!!

ரஷியாவின் ரோஸ்டோவ்-ஆன்-டானிலிருந்து வெளியேறத் தொடங்கிய வாக்னர் வீரர்கள்..!!

வாக்னர் குழு ரஷியாவின் ரோஸ்டோவ்-ஆன்-டானிலிருந்து வீரர்களைத் திரும்பப் பெறத் தொடங்கியது.
24 Jun 2023 8:19 PM GMT