புக்கர் பரிசு போட்டிக்கு பெருமாள் முருகன் நாவல் தேர்வு

'புக்கர்' பரிசு போட்டிக்கு பெருமாள் முருகன் நாவல் தேர்வு

‘புக்கர்’ பரிசு போட்டிக்கு பெருமாள் முருகனின் நாவல் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
14 March 2023 8:57 PM GMT
சாம்சங் நிறுவன தலைவராக லீ ஜே யோங் தேர்வு

சாம்சங் நிறுவன தலைவராக லீ ஜே யோங் தேர்வு

சாம்சங் நிறுவன தலைவராக லீ ஜே யோங் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
27 Oct 2022 9:29 PM GMT