மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 180 புள்ளிகள் உயர்வு

மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 180 புள்ளிகள் உயர்வு

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 180 புள்ளிகள் உயர்ந்து 53,207.31 புள்ளிகளாக இருந்தது.
30 Jun 2022 5:41 AM GMT
மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 500 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 500 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 500 புள்ளிகளுக்கும் கூடுதலாக சரிவடைந்து 52,690 புள்ளிகளாக உள்ளது.
29 Jun 2022 5:11 AM GMT
மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 363 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 363 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 363.96 புள்ளிகள் சரிவடைந்து 52,797.32 புள்ளிகளாக உள்ளது.
28 Jun 2022 4:39 AM GMT
மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 600 புள்ளிகள் உயர்வு

மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 600 புள்ளிகள் உயர்வு

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 600 புள்ளிகளுக்கும் கூடுதலாக உயர்வடைந்து 53,300 புள்ளிகளை கடந்துள்ளது.
27 Jun 2022 5:11 AM GMT
பங்கு வர்த்தகம் 2வது நாளாக கடும் வீழ்ச்சி; முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி

பங்கு வர்த்தகம் 2வது நாளாக கடும் வீழ்ச்சி; முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 180 புள்ளிகள் சரிவடைந்து 52,666.23 புள்ளிகளாக உள்ளது.
14 Jun 2022 4:48 AM GMT
மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 1,400 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 1,400 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 1,400 புள்ளிகள் சரிவடைந்து 52,881 புள்ளிகளாக உள்ளது.
13 Jun 2022 4:54 AM GMT
மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 55,370.82 புள்ளிகளாக சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 55,370.82 புள்ளிகளாக சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 55,370.82 புள்ளிகளாக இன்று சரிவடைந்து உள்ளது.
2 Jun 2022 6:02 AM GMT
மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 474 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தை; சென்செக்ஸ் குறியீடு 474 புள்ளிகள் சரிவு

மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 474 புள்ளிகள் சரிவடைந்து உள்ளது.
31 May 2022 5:02 AM GMT