கடலூரில் போலீசாருக்கான திறன் வளர்ப்பு பயிற்சி

கடலூரில் போலீசாருக்கான திறன் வளர்ப்பு பயிற்சி

கடலூரில் மாவட்ட போலீசாருக்கான திறன் வளர்ப்பு பயிற்சி நடைபெற்றது.
19 May 2022 5:11 PM GMT