குப்பைகளை தரம் பிரிக்க புதிய எந்திரம்

குப்பைகளை தரம் பிரிக்க புதிய எந்திரம்

பறவை பேட்டை குப்பை கிடங்கில் குப்பைகளை தரம் பிரிக்க புதிய எந்திரத்தை கலெக்டர் ஆய்வு செய்தார்.
6 Sep 2023 3:43 PM GMT