தாம்பரத்தில் எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சி ஆர்ப்பாட்டம் - பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தல்

தாம்பரத்தில் எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சி ஆர்ப்பாட்டம் - பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தல்

பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி தாம்பரத்தில் எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுப்பட்டனர்.
18 March 2023 9:26 AM GMT