மன அழுத்தத்தில் இருந்து மீளும் வழிகள்

மன அழுத்தத்தில் இருந்து மீளும் வழிகள்

ஒவ்வொரு இரவும் நன்றாக உறங்குவது ஆரோக்கியமான மனநிலைக்கு அவசியம். சீக்கிரமாக படுத்து, வழக்கமான நேரத்தில் எழுந்திருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். சமூகமயமாக்கல் உங்கள் மனநிலையை மேம்படுத்தலாம்.
19 Jun 2022 1:30 AM GMT