வாழ்க்கையின் சவால்களை உறுதியுடன் எதிர்கொள்ள வேண்டும் - ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு அறிவுரை

வாழ்க்கையின் சவால்களை உறுதியுடன் எதிர்கொள்ள வேண்டும் - ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு அறிவுரை

மாணவர்கள் தற்கொலை குறித்து கவலை வெளியிட்டுள்ள ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு, வாழ்க்கையின் சவால்களை உறுதியுடன் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுரை வழங்கி உள்ளார்.
31 Aug 2023 7:01 PM GMT