பொங்கல் கரும்பு அறுவடை பணிகள் தீவிரம்

பொங்கல் கரும்பு அறுவடை பணிகள் தீவிரம்

தஞ்சை பகுதிகளில் பொங்கல் கரும்புகளை அறுவடை செய்யும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. மேலும், வியாபாரிகளை எதிர்நோக்கி விவசாயிகள் காத்திருக்கின்றனர்.
11 Jan 2023 6:45 PM GMT