இந்தியாவிற்கு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய விரும்புகிறோம்- தலீபான்கள்

இந்தியாவிற்கு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய விரும்புகிறோம்- தலீபான்கள்

இந்தியாவிற்கு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய விரும்புவதாக தலீபான்கள் தெரிவித்து உள்ளனர்.
18 Aug 2022 2:18 PM GMT