தமிழ் எங்கள் உயிரில் கலந்தது - இந்திரா ஜவகர்

தமிழ் எங்கள் உயிரில் கலந்தது - இந்திரா ஜவகர்

இந்திராவின் முன்னோர்கள், மராட்டிய மாநிலத்தில் இருந்து 1600-களில் தஞ்சாவூர் வந்தவர்கள். தஞ்சைத் தமிழை அள்ளிப் பருகியதால், கைமாறாக தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு தன்னால் இயன்றது அனைத்தையும் செய்து வருகிறார், இந்திரா
14 Aug 2022 1:30 AM GMT