சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற தடை வழக்கு: இலங்கையை சேர்ந்தவரின் தமிழக சொத்துகள் முடக்கம்

சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற தடை வழக்கு: இலங்கையை சேர்ந்தவரின் தமிழக சொத்துகள் முடக்கம்

சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற தடை வழக்கில், இலங்கையை சேர்ந்தவர் தமிழ்நாட்டில் வாங்கிய சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை முடக்கியது.
1 Sep 2022 9:55 PM GMT