காஷ்மீரில் பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்புடைய 4 பேர் கைது

காஷ்மீரில் பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்புடைய 4 பேர் கைது

காஷ்மீரில் பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்புடைய 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
16 Nov 2022 7:04 PM GMT