தியாகதுருகம் அருகே    சிலிண்டர் தீப்பற்றி எரிந்ததால் பரபரப்பு

தியாகதுருகம் அருகே சிலிண்டர் தீப்பற்றி எரிந்ததால் பரபரப்பு

தியாகதுருகம் அருகே சிலிண்டர் தீப்பற்றி எரிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
13 Dec 2022 6:45 PM GMT