மாணவர்கள் படித்ததை நினைவில் பதிப்பதற்கான டிப்ஸ்

மாணவர்கள் படித்ததை நினைவில் பதிப்பதற்கான டிப்ஸ்

உங்களுடைய பாடத்தை ஒரு கதை போல உருவாக்கி அதை உங்கள் நண்பர்களிடம் சொல்லிப்பாருங்கள். படித்த பாடங்களில் உள்ள தகவல்களை நண்பர்களுடன் சேர்ந்து விவாதியுங்கள். தெரிந்ததை பகிர்ந்தும், தெரியாததை விளக்கியும் உரையாடுங்கள்.
22 Oct 2023 1:30 AM GMT
கொளுத்தும் கோடை வெயிலை சமாளிக்கும் வழிமுறைகள்

கொளுத்தும் கோடை வெயிலை சமாளிக்கும் வழிமுறைகள்

கொளுத்தும் கோடை வெயிலை சமாளிக்கும் வழிமுறைகள் குறித்து மருத்துவர், பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
18 May 2023 4:55 PM GMT