இந்தியாவில் ஒரே ஆண்டில் 7 லட்சம் பேர் உயிரைப்பறித்த 5 வகை பாக்டீரியா - அதிர்ச்சித்தகவல்கள்

இந்தியாவில் ஒரே ஆண்டில் 7 லட்சம் பேர் உயிரைப்பறித்த 5 வகை பாக்டீரியா - அதிர்ச்சித்தகவல்கள்

இந்தியாவில் ஒரே ஆண்டில் 7 லட்சம் பேர் உயிரை 5 வகை பாக்டீரியாக்கள் பறித்துள்ளன என்ற அதிர்ச்சித்தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
22 Nov 2022 11:27 PM GMT