அமெரிக்க நாடாளுமன்ற சபாநாயகரின் கணவர் மீது மர்ம நபர் தாக்குதல்

அமெரிக்க நாடாளுமன்ற சபாநாயகரின் கணவர் மீது மர்ம நபர் தாக்குதல்

அமெரிக்க நாடாளுமன்ற சபாநாயகரின் கணவர் தாக்கப்பட்டார். வீடு புகுந்து அத்துமீறிய மர்ம நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
28 Oct 2022 7:05 PM GMT