இந்தியாவில் வசிக்கும் உலகின் வயதான யானை

இந்தியாவில் வசிக்கும் உலகின் வயதான யானை

மத்தியபிரதேச மாநிலம் பன்னா புலிகள் சரணாலயத்தில் பரா மரிக்கப்படும் இந்த வத்சலா யானை 100 வயதை எட்டியிருக்கிறது. இதன் மூலம் உலகிலேயே மிகவும் வயதான யானை என்ற பெருமையை பெற்றிருக்கிறது.
13 April 2023 4:00 PM GMT