யமகனமரடியில் 4-வது வெற்றியை பெறுவாரா சதீஸ் ஜார்கிகோளி?

யமகனமரடியில் 4-வது வெற்றியை பெறுவாரா சதீஸ் ஜார்கிகோளி?

பெலகாவி மாவட்டத்தில் உள்ள சிறிய சட்டசபை தொகுதி யமகனமரடி. கடந்த 2008-ம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்பின்படி யமகனமரடி சட்டசபை தொகுதி புதிதாக...
6 May 2023 10:34 PM GMT