செல்போன் தொலைந்து போனதால் செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி தொழிலாளி மிரட்டல்

செல்போன் தொலைந்து போனதால் செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி தொழிலாளி மிரட்டல்

செல்போன் தொலைந்து போனதால் செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி தொழிலாளி மிரட்டல் விடுத்தார்.
2 Jun 2023 9:33 AM GMT