காக்களூரில் மின்வாரிய அலுவலகத்தை தொழிலாளர்கள் முற்றுகை

காக்களூரில் மின்வாரிய அலுவலகத்தை தொழிலாளர்கள் முற்றுகை

காக்களூரில் மின்வாரிய அலுவலகத்தை தொழிலாளர்கள் முற்றுகையிட்டனர்.
8 Jun 2023 9:28 AM GMT