கர்நாடகாவில் ஜிகா வைரஸ் பரவல்: 5 வயது சிறுமிக்கு வைரஸ் பாதிப்பு கண்டுபிடிப்பு

கர்நாடகாவில் ஜிகா வைரஸ் பரவல்: 5 வயது சிறுமிக்கு வைரஸ் பாதிப்பு கண்டுபிடிப்பு

கர்நாடக மாநிலத்தில் ஐந்து வயது சிறுமிக்கு ஜிகா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது.
12 Dec 2022 2:28 PM GMT