திருப்பதியில் பக்தர்களுக்கு மீண்டும் இலவச தரிசன டோக்கன் வழங்க தேவஸ்தான அரங்காவலர் குழு ஒப்புதல்


திருப்பதியில் பக்தர்களுக்கு மீண்டும் இலவச தரிசன டோக்கன் வழங்க தேவஸ்தான அரங்காவலர் குழு ஒப்புதல்
x

திருப்பதியில் பக்தர்கள் வசதிக்காக ரூ.95 கோடி செலவில் 5-வது மண்டபம் கட்டப்படும் என்றுஅரங்காவலர் குழு தலைவர் அறிவித்துள்ளார்.

திருப்பதியில் பக்தர்கள் வசதிக்காக ரூ.95 கோடி செலவில் 5-வது மண்டபம் கட்டப்படும் என்றுஅரங்காவலர் குழு தலைவர் அறிவித்துள்ளார்.

Next Story