கர்நாடக சட்டசபையில் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை கடந்து வந்த பாதை


கர்நாடக சட்டசபையில் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை கடந்து வந்த பாதை
x

கர்நாடக சட்டசபையில் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை கடந்து வந்த பாதையை இங்கே காண்போம்...

கர்நாடகத்தில் முதல் சட்டசபை அமைந்த போது நியமன உறுப்பினர் உள்பட 100 உறுப்பினர்கள் பதவி இருந்தது. அதன் பின்னர் 1953-ம் ஆண்டு மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டன. அப்போது ஆந்திராவுடன் இருந்த பல்லாரி மாவட்டம் மைசூரு மாநிலத்துடன் இணைக்கப்பட்டது. இதனால் சட்டசபையில் மேலும் 5 உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்தது. அதன் பிறகு 1956-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 1-ந்தேதி மராட்டிய மாநிலத்தின் சில பகுதிகள், ஆந்திராவின் சில பகுதிகள், தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகள் மைசூரு மாநிலத்துடன் இணைக்கப்பட்டது. 1973-ம் ஆண்டு மைசூரு மாநிலம், கர்நாடகம் என பெயர் சூட்டப்பட்டது.

1956-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 19-ந்தேதி சட்டசபையின் முதல் கூட்டம் தற்போதைய விதான சவுதாவில் கூடியது. 1957-ம் ஆண்டு சட்டசபை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 216 ஆகவும், 1978-ல் 224 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டது. மேலும் ஒரு நியமன உறுப்பினரையும் (ஆங்கிலோ இந்தியன்) சேர்த்து தற்போது கர்நாடக சட்டசபையில் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 225 ஆக உள்ளது.


Next Story