கர்நாடக சட்டசபையில் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை கடந்து வந்த பாதை

கர்நாடக சட்டசபையில் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை கடந்து வந்த பாதை

கர்நாடக சட்டசபையில் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை கடந்து வந்த பாதையை இங்கே காண்போம்... கர்நாடகத்தில் முதல் சட்டசபை அமைந்த போது நியமன உறுப்பினர் உள்பட 100...
30 March 2023 9:28 PM GMT