மாட்டு வண்டி பந்தயம்


மாட்டு வண்டி பந்தயம்
x

மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது.

புதுக்கோட்டை

ஆவுடையார்கோவில் அருகே பெருங்காட்டில் மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது. இதில் எல்லையை நோக்கி மாட்டு வண்டிகள் சீறிப்பாய்ந்து சென்றதை படத்தி்ல் காணலாம்.


Next Story