பூட்டியே கிடக்கும் சார் ஆய்வாளர் அலுவலகம்


பூட்டியே கிடக்கும் சார் ஆய்வாளர் அலுவலகம்
x

அரக்கோணம் டவுன் நில அளவை சார் ஆய்வாளர் அலுவலகம் எப்ேபாதும் பூட்டிேய கிடக்கிறது.

ராணிப்பேட்டை

அரக்கோணம் டவுன் நில அளவை சார் ஆய்வாளர் அலுவலகம் எப்ேபாதும் பூட்டிேய கிடக்கிறது. சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அலுவலகத்ைத திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.


Next Story