சிறப்பு அலங்காரம்


சிறப்பு அலங்காரம்
x

கண்ணாடி மாளிகையில் ஆண்டாள் ரெங்கமன்னார், சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினர்.

விருதுநகர்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் ஏகாதசியை முன்னிட்டு கண்ணாடி மாளிகையில் ஆண்டாள் ரெங்கமன்னார், சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினர்.


Next Story