இங்கிலாந்தில் மன்னர் சார்லஸ் பெயரில் பாஸ்போர்ட்டுகள் வெளியீடு..!!


இங்கிலாந்தில் மன்னர் சார்லஸ் பெயரில் பாஸ்போர்ட்டுகள் வெளியீடு..!!
x

இங்கிலாந்தில் மன்னர் சார்லஸ் பெயரில் பாஸ்போர்ட்டுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

லண்டன்,

இங்கிலாந்து ராணி 2-ம் எலிசபெத் மறைவை தொடர்ந்து, அவரது மகன் சார்லஸ் மன்னராக முடி சூட்டப்பட்டார். அவர் 3-ம் சார்லஸ் என அழைக்கப்படுகிறார். இதனிடையே சார்லஸ் மன்னரானதை தொடர்ந்து, அந்த நாட்டின் தேசிய கீதம், நாணயம், பாஸ்போர்ட்டு உள்ளிட்டவற்றை மன்னரை முன்னிறுத்தி மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. அந்த வகையில் இங்கிலாந்தில் இதுவரை 'அவளது மாட்சிமை' என்ற பட்டத்துடன் ராணி 2-ம் எலிசபெத் பெயரை தாங்கி பாஸ்போர்ட்டுகள் வழங்கப்பட்டு வந்தன.

தற்போது அதில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு 'அவரது மாட்சிமை' என்ற பட்டத்துடன் மன்னர் 3-ம் சார்லசின் பெயரை தாங்கி புதிய பாஸ்போர்ட்டுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

புதிய வடிவமைப்புடன் தயாரான பாஸ்போர்ட்டுகளை அந்த நாட்டின் உள்துறை மந்திரி சுயெல்லா பிரேவர்மேன் வெளியிட்டார். இங்கிலாந்தில் 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாஸ்போர்ட்டில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.


Next Story