ஆன்மிகம்

பொன்மொழி + "||" + Motto

பொன்மொழி

பொன்மொழி
செயலின் பலனில் செலுத்தும் அதே அளவு கவனத்தை, அந்தச் செயலைச் செய்கின்ற முறையிலும் செலுத்த வேண்டும் என்பது என் வாழ்க்கையில் நான் கற்ற மிக உயர்ந்த பாடங்களுள் ஒன்று.
அந்த ஒரு கருத்தில் இருந்து, பல பெரிய பாடங்களை நான் எப்போதும் கற்று வருகிறேன்.

-விவேகானந்தர்.

தொடர்புடைய செய்திகள்

1. பொன்மொழி
நாம் இப்போது மிருகங்களை விட ஒன்றும் அதிக ஒழுக்கமாக இல்லை.
2. விவேகானந்தர் சொன்னது.. விவேகமானது..
சுவாமி விவேகானந்தர், ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் 27-1-1897 அன்று சொற்பொழிவாற்றினார். அவரது உரையில் இருந்து கொஞ்சம் இங்கே தொகுத்து தரப்பட்டு உள்ளது.