ஆன்மிகம்

நால்வகை தீப பலன் + "||" + Quintessential Deepam Benefit

நால்வகை தீப பலன்

நால்வகை தீப பலன்
கிழக்கு முகத் தீபம் - துன்பம் நீங்கும்
மேற்கு முகத் தீபம் - பகை விலகும்

வடக்கு முகத்தீபம் - மங்களம் பெருகும்

தெற்கு முகத்தீபம் - பாவம் பெருகும்