உங்கள் முகவரி

மனை பரப்பளவை காட்டும் நில அளவை வரைபடம் + "||" + Map of land area showing land area

மனை பரப்பளவை காட்டும் நில அளவை வரைபடம்

மனை பரப்பளவை காட்டும் நில அளவை வரைபடம்
நில அளவை வரைபடம் என்ற புலப்படம் (FMB- Field Measurement Book) என்பது நிலத்தின் உரிமையாளருடைய அனுபவ எல்லைகளின்படி அளவை செய்யப்பட்டு, நிலத்தின் பதிவுருக்கள் (வரைபடம்) தயார் செய்யப்பட்டு வருவாய்த் துறையால் பராமரிக்கப்படும் நிலத்தின் வரை படமாகும்.
அவை, ஒவ்வொரு வருவாய் கிராமத்திலும் உள்ள நன்செய், புன்செய், தரிசு நிலங்கள், குடியிருப்பு பகுதிகள் (நத்தம் சர்வே) என நில வகைப்பாட்டிற்கு தகுந்தவாறும், கிராமத்தின் மொத்த பரப்பிற்கு ஏற்றவாறும் புல எண்கள் தரப்பட்டு, தயாரிக்கப்பட்ட மாவட்ட வருவாய்த்துறை ஆவணமாக இருக்கும்.


அந்த புலப்படத்தின் மேல் பகுதியில் குறிப்பிட்ட மாவட்டம், உரிமையாளர் பெயர், வருவாய் வட்டம் மற்றும் வரிசை எண், வருவாய் கிராமத்தின் பெயர், புல எண்ணின் மொத்தப் பரப்பு, படம் எந்த அளவின் அடிப்படையில் வரைவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்ற விபரங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

புல எண்ணின் பக்கப் புல எண்களும் எழுதப்பட்டு அடிக்கோடு இடப்பட்டிருக்கும். புலப்படத்தில் எத்தனை நில உரிமையாளர்கள் உள்ளார்களோ அதற்கேற்ப உட்பிரிவு எண்கள் இடம் பெற்றிருக்கும். 

தொடர்புடைய செய்திகள்

1. அஸ்திவார அமைப்பில் மூன்று நிலைகள்
கட்டுமான அமைப்புகளுக்கான கடைக்கால் என்ற அஸ்திவார அமைப்பு என்பது அவற்றிற்கு முதலும் முக்கியமானதுமான பணியாகும்.
2. வீட்டு மனைகளில் மரம், செடி, கொடிகள் வளர்ப்பு
வீடு கட்ட தொடங்கும் முன்னரே மரம், செடி, கொடிகளுக்கான தக்க இடத்தை தேர்வு செய்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கலாம்.
3. நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை கண்டறியும் முறைகள்
தற்போதைய காலகட்டத்தில் ‘டவுஸிங் முறை’, ‘எலக்ட்ரிகல் ரெசிஸ்டிவிட்டி’, ‘ஸ்டீல் ராடு சோதனை’, தேங்காய் உருட்டுதல் என்று பல்வேறு முறைகள் நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை அறிய கையாளப்பட்டு வருகின்றன.
4. சொந்த வீடு கட்டுவதில் அனுபவ ஆலோசனைகள்
சொந்தமாக வீடு கட்டுவதற்கு முன்னர், சமீபத்தில் வீட்டின் கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்ட நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்களிடமிருந்து அவர்களது அனுபவங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்வது முக்கியம்.
5. உணவு அறைக்கு தேவையான வசதிகள்
உணவு உண்ணும் அறையான ‘டைனிங் ஹாலில்’ பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களை அடுக்கி வைத்துக்கொள்ளும் அலமாரி பல இடங்களில் இருக்கின்றன.