உங்கள் முகவரி

மனை பரப்பளவை காட்டும் நில அளவை வரைபடம் + "||" + Map of land area showing land area

மனை பரப்பளவை காட்டும் நில அளவை வரைபடம்

மனை பரப்பளவை காட்டும் நில அளவை வரைபடம்
நில அளவை வரைபடம் என்ற புலப்படம் (FMB- Field Measurement Book) என்பது நிலத்தின் உரிமையாளருடைய அனுபவ எல்லைகளின்படி அளவை செய்யப்பட்டு, நிலத்தின் பதிவுருக்கள் (வரைபடம்) தயார் செய்யப்பட்டு வருவாய்த் துறையால் பராமரிக்கப்படும் நிலத்தின் வரை படமாகும்.
அவை, ஒவ்வொரு வருவாய் கிராமத்திலும் உள்ள நன்செய், புன்செய், தரிசு நிலங்கள், குடியிருப்பு பகுதிகள் (நத்தம் சர்வே) என நில வகைப்பாட்டிற்கு தகுந்தவாறும், கிராமத்தின் மொத்த பரப்பிற்கு ஏற்றவாறும் புல எண்கள் தரப்பட்டு, தயாரிக்கப்பட்ட மாவட்ட வருவாய்த்துறை ஆவணமாக இருக்கும்.


அந்த புலப்படத்தின் மேல் பகுதியில் குறிப்பிட்ட மாவட்டம், உரிமையாளர் பெயர், வருவாய் வட்டம் மற்றும் வரிசை எண், வருவாய் கிராமத்தின் பெயர், புல எண்ணின் மொத்தப் பரப்பு, படம் எந்த அளவின் அடிப்படையில் வரைவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்ற விபரங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

புல எண்ணின் பக்கப் புல எண்களும் எழுதப்பட்டு அடிக்கோடு இடப்பட்டிருக்கும். புலப்படத்தில் எத்தனை நில உரிமையாளர்கள் உள்ளார்களோ அதற்கேற்ப உட்பிரிவு எண்கள் இடம் பெற்றிருக்கும். 


தொடர்புடைய செய்திகள்

1. வீட்டு கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்பு கவனிக்க வேண்டியவை
நகர்ப்புறங்களில் அல்லது புறநகர் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள சொந்த மனைகளில் வீடு கட்ட விரும்புபவர்கள் வீட்டு கடன் வசதி நிறுவனம் அல்லது வங்கிகளிடம் விண்ணப்பம் செய்வது நடைமுறை.
2. தானப் பத்திரம் குறித்த தகவல்கள்
குறிப்பிட்ட ஒருவரிடம் இருக்கக்கூடிய வீடு-மனை உள்ளிட்ட சொத்துக்களை தானப்பத்திரம் மூலம் நெருங்கிய குடும்ப உறவினர்களுக்கு உரிமை மாற்றம் செய்து கொள்ளலாம்.
3. இருப்பில் உள்ள கட்டுமான பொருட்களின் பயன்பாடு
கட்டுமான பணிகளில் வெவ்வேறு தன்மை கொண்ட பொருட்களை வாங்கி தக்க முறையில் இருப்பு வைத்து பயன்படுத்துவது அவசியம் என்ற நிலையில் அவற்றின் பயன்பாடுகள் பற்றி கட்டுமான பொறியாளர்கள் தெரிவிக்கும் முக்கியமான குறிப்புகளை இங்கே காணலாம்.
4. கூடுதலாக வீட்டு கடன் பெற உதவும் திட்டம்
விண்ணப்பதாரரின் எதிர்கால வருமானம் அதிகரிப்பதை கருத்தில் கொண்டு, வீட்டு கடன் வசதி நிறுவனங்களால் கூடுதல் கடன் தொகை அளிக்கப்படும் முறை ஸ்டெப் அப் வீட்டு கடன் ஆகும்.
5. உறுதியான கட்டிட வடிவமைப்பில் தொழில்நுட்ப அணுகுமுறைகள்
அனைத்து கட்டுமான அமைப்புகளும் அவற்றின் எடையுடன் குடியிருப்பவர்கள் மற்றும் அவற்றில் உள்ள இதர பொருள்களின் எடையையும் தாங்கி நிற்கவேண்டும்.