சிமெண்டும் கட்டுமானமும் கட்டுமானத்தில் சிமெண்டின் முக்கியத்துவம்


சிமெண்டும் கட்டுமானமும் கட்டுமானத்தில் சிமெண்டின் முக்கியத்துவம்
x

இது கட்டுமானத் தொழிலில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பிணைப்புப் பொருளாகும். இதன் கண்டுபிடிப்புக்குப் பிறகு, மற்ற அனைத்து கட்டுமானப் பொருட்களுடன் சிமெண்ட்டும் பிரபலமாகிவிட்டது.களிமண் மற்றும் சுண்ணாம்பு போன்ற பிற பிணைப்புப் பொருட்களின் பயன்பாடு கிட்டத்தட்ட முழுமையானதாக இருந்தபோதிலும் கடந்த நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக சிமெண்ட் கட்டுமானத்தை ஆளுகிறது என்று சொல்லுமளவுக்கு கட்டுமானத்தின் இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக இது மாறிவிட்டது.

கான்கிரீட்டின் முக்கிய உறுப்பான இது கட்டமைப்பை நீண்ட காலத்திற்கு உறுதியாக வைத்திருக்க உதவுகின்றது. சிமெண்ட் பிரபலமான கட்டிடப் பொருளாக இருப்பதற்கான காரணம் அதன் பயன்பாடு உலகம் முழுவதும் ஒரே வடிவத்தில் உள்ளது. இது மற்ற கட்டுமானப் பொருட்களை ஒன்றாக இணைக்க உதவுகின்றது. கட்டுமானத் துறையில் ப்ளாஸ்டெரிங், டைலிங், ஃபினிஷிங், இன்டீரியர் மற்றும் வெளிப்புற வேலைகளை முடித்தல் போன்றவற்றில் இது மிகப் பெரிய அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

இது இன்றைய நவீன உலகத்தை சாத்தியமாக்கியுள்ளது.

சிமெண்ட் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் கூற்றுப்படி,உலக அளவில் இந்தியா இரண்டாவது பெரிய சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகளைக் கொண்ட நாடாகத் திகழ்கின்றது.மேலும், இந்தியாவின் அனல் மின் நிலையத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் சாம்பலின் மிகப்பெரிய நுகர்வோர் இந்திய சிமெண்ட் தொழில்துறையாளர்கள் என்றால் அது மிகையாகாது.இந்தியாவின் எஃகு ஆலையால் உற்பத்தி செய்யப்படும் கசடுகளை இந்தியா கிட்டத்தட்ட 100% பயன்படுத்துகிறது.

இந்திய சிமெண்ட் வகைகள்

சாதாரண போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் (OPC)

போர்ட்லேண்ட் போசோலானா சிமெண்ட் (PPC)

விரைவான கடினப்படுத்துதல் சிமெண்ட்

கூடுதல் விரைவான கடினப்படுத்துதல் சிமெண்ட்

விரைவான அமைவு சிமெண்ட்

குறைந்த வெப்ப சிமெண்ட்

சல்பேட் எதிர்ப்பு சிமெண்ட்

போர்ட்லேண்ட் ஸ்லாக் சிமெண்ட்(PSC)

உயர் அலுமினா சிமெண்ட்

வெள்ளை சிமெண்ட்

வண்ண சிமெண்ட்

காற்று நுழையும் சிமெண்ட்

ஹைட்ரோபோபிக் சிமெண்ட்

மேஸனரி சிமெண்ட்

எக்ஸ்பேன்சிவ் சிமெண்ட்

ஆயில் வெல் சிமெண்ட்

ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற வெளிநாடுகளில் அந்த நாட்டின் தட்பவெப்ப நிலைக்கு ஏற்றவாறு சிமெண்ட் தயாரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது.


Next Story