கும்பம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

கும்பம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

(அவிட்டம் 3, 4 பாதங்கள், சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3 பாதங்கள் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: கு, கூ, கோ, ஸி, ஸீ, ஸே, ஸோ, தா உள்ளவர்களுக்கும் மூன்றில்...
17 May 2022 8:03 AM GMT