மகரம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

மகரம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

22-04-2023 முதல் 01-05-2024 வரை(உத்ராடம் 2, 3, 4 பாதங்கள், திருவோணம், அவிட்டம் 1, 2 வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: போ, ஜ, ஜி, ஜீ, ஜே, ஜோ, க, கா, கி...
21 April 2023 6:45 PM GMT
மகரம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

மகரம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

மூன்றில் வந்தது குருபகவான்; முயற்சியில் தளர்ச்சி அதிகரிக்கும்பழைய சடங்கு சம்பிரதாயங்களில் நம்பிக்கை வைக்கும் மகர ராசி நேயர்களே! இதுவரை உங்கள்...
15 May 2022 12:40 PM GMT