மகரம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

மகரம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

(உத்ராடம் 2, 3, 4 பாதங்கள், திருவோணம், அவிட்டம் 1, 2 வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: போ, ஜ, ஜி, ஜீ, ஜே, ஜோ, க, கா, கி உள்ளவர்களுக்கும் நான்கில்...
17 May 2022 7:59 AM GMT