சிம்மம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

சிம்மம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

22-04-2023 முதல் 01-05-2024 வரை(மகம், பூரம், உத்ரம் 1-ம் பாதம் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ம, மி, மு, மெ, மோ, ட, டி, டு, டே...
21 April 2023 6:45 PM GMT
சிம்மம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

சிம்மம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

எட்டில் வந்தது குருபகவான்; இனி எல்லாம் நலமாகும்கூப்பிட்டுப் பேசுபவர்களுக்கு மத்தியில் கும்பிட்டுப் பேசும் சிம்ம ராசி நேயர்களே!இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு...
15 May 2022 11:00 AM GMT
சிம்மம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

சிம்மம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

எட்டில் வந்தது குருபகவான்; இனி எல்லாம் நலமாகும்கூப்பிட்டுப் பேசுபவர்களுக்கு மத்தியில் கும்பிட்டுப் பேசும் சிம்ம ராசி நேயர்களே!இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு...
15 May 2022 11:00 AM GMT