துலாம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

துலாம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

22-04-2023 முதல் 01-05-2024 வரை(சித்திரை 3, 4 பாதங்கள், சுவாதி, விசாகம் 1, 2, 3 பாதங்கள் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ர, ரு, ரே, த, தி, து, தே...
21 April 2023 6:45 PM GMT
துலாம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

துலாம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

ஆறாம் இடத்தில் குருபகவான்; அக்கறை தேவை உடல்நலனில்யாரிடமும் எளிதாகப் பழகும் துலாம் ராசி நேயர்களே! இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு 5-ம் இடத்தில் சஞ்சரித்து வந்த...
15 May 2022 12:24 PM GMT