விருச்சகம் - தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

விருச்சகம் - தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

14.4.2023 முதல் 13.4.2024 வரை(விசாகம் 4-ம் பாதம், அனுஷம், கேட்டை வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: தோ, ந, நி, நே, நோ, ய, யி, யு உள்ளவா்களுக்கும்)தொட்ட...
13 April 2023 6:45 PM GMT
விருச்சகம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

விருச்சகம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

14.4.2022 முதல் 13.4.2023 வரை (விசாகம் 4-ம் பாதம், அனுஷம், கேட்டை வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: தோ, ந, நி, நே, நோ, ய, யி, யு உள்ளவா்களுக்கும் ...
23 May 2022 4:03 PM GMT