முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் 2 புலிக்குட்டிகள் சடலமாக கண்டெடுப்பு

முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் 2 புலிக்குட்டிகள் சடலமாக கண்டெடுப்பு

முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் 2 புலிக்குட்டிகள் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
17 Aug 2023 7:42 AM GMT
18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு டெல்லி உயிரியல் பூங்காவில் புலிக்குட்டிகள் பிறந்தன..!

18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு டெல்லி உயிரியல் பூங்காவில் புலிக்குட்டிகள் பிறந்தன..!

டெல்லி உயிரியல் பூங்காவில் 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல் முறையாக வங்காளப் புலி ஒன்று குட்டிகளை ஈன்றுள்ளது.
15 May 2023 7:25 PM GMT
மத்திய பிரதேச சரணாலயத்தில் புதிதாக பிறந்த 5 புலிக்குட்டிகள்..!

மத்திய பிரதேச சரணாலயத்தில் புதிதாக பிறந்த 5 புலிக்குட்டிகள்..!

மத்திய பிரதேச சரணாலயத்தில் புதிதாக 5 புலிக்குட்டிகள் பிறந்துள்ளன.
1 Feb 2023 12:58 AM GMT